Izjava o zaštiti podataka

Tijekom Vašeg kontaktiranja i/ili prilikom upita sa Vaše strane, sustav evidentira samo osobne podatke koje nam Vi samovoljno zadate odnosno date nam suglasnost za evidentiranje podataka, obradu informacija, te upotrebu podataka.

Ukoliko tvrtki Lambda-Com prosljeđujete osobne podatke onda takove podatke tretiramo sukladno zakonskim propisima i ne izdajemo trećoj strani.Bez Vaše suglasnosti Vaše podatke ćemo izdati trećem licu samo u slučaju da to zakon, nadležni organ ili sud zatraži.

Podatke Lambda-Com briše iz svoje baz podataka ukoliko uvjeti čuvanja podataka prema zakonu ili nekom propisu postanu nevaljani. Naravno, u slučaju zahtjeva, podatke evidentirane osobe brišemo iz baze podataka. Također imate mogućnost opozvati suglasnost za upotrebu ili obradu osobnih podataka.