Evidencija dokumenata vozila Vissza

Imajte na umu rok valjanosti dokumenata vozila!

Polaganje ispita, prometni dokumenti, dozvole-predstavljaju dokumente koje svaki prijevoznik treba evidentirati i pratiti rok valjanosti.Izostanak tehničkog pregleda može značiti značajan izostanak prometa, a u slučaju kontrole u prometu i značajnu kaznu.

WebEye usluga pruža mogućnost praćenja ne samo vozila, nego i pripadajućih dokumenata.Podesite alarme za vrijeme istjeka različitih dokumenata i dobiti ćete pravovremenu informaciju o preostalom vremenu valjanosti.