Evidencija vozila i vozača Vissza

Vodite na jednom mjestu podatke vozača i voznog parka!

U okviru WebEye sustava imate mogućnost izvršiti neophodne admiistrativne zadaće odnosno imati ažurirane podatke, kao što su registarske oznake, tip, vlasnik, ime i prezime vozača vozila ili broj prikolice.

Sustav pomaže u evidentiranju uporabe vozila i radnog vremena vozača, te u obračunu troškova vozila i plaća.