Organiziranje prijevoza Vissza

Transparentno planiranje prijevoza!

Određivanjem ruta i stanica, te poveivanje istih sa vozilima pojednostavljuje se planiranje i kontroliranje prijevoza. Prijevoz se može pratiti u stvarnom vremenu i na taj način se vide aktivnosti vozila.

Pomoću rješenja za potporu organiziranja prijevoza odmah se može vidjeti kojeg vozača vrijedi angažirati za prijevoz.Ukoliko usput treba podignuti novu pošiljku, onda se najbliže vozilo može slati na novu adresu. podaci o poziciji vozila mogu da se podijele sa lijentima i na taj način naručitelji u stvarnom vremenu mogu pratiti gde se pošiljka nalazi.

Na ovaj način možete popraviti iskorištenost VAše flote i možete uštedjeti dodatne troškove.