Podaci rute Vissza

Pripremite detaljnu specifikaciju o podacima završenih ruta za pojedina vozila!

U izvješću se vide pozicije stanica, vrijeme stizanja i kretanja vozila. O brzini vozila možete vidjeti detaljnu specifikaciju. Imate mogućnost retroaktivne pretrage podataka temeljem vremenskih intervala i može se vidjeti gdje se koje vozilo nalazilo u koje vrijeme.

Rutu vozila možete provjeriti i na karti i na taj način se odmah iscrtavaju memoriranee rute.