SPedMArt Vissza

SpedMart predstavlja ekslkuzivnu burzu prijevoza koja podržava poslovne procese između nalogodavatelja i prijevoznika od davanja ponude, izbora i isporuke, do povratne informacije i ocjene. Ovim informacijama pomsžu u tome da poslovi prijevoza koji se organiziraju putem interneta budu sigurniji i efikasniji.

Putem unutarnjeg sustava vrednovanja dajemo informacije o prethodnoj suradnji gdje obje strane koje sudjeluju u poslovima prijevoza mogu vidjeti podatke o kakvoci prijevoza još prije sklapanja ugovora. Unutar postupka ocjene mogu se birati pojmovi koji daju pouzdane informacije o uslugama logistike koje pružaju korisnici.Ugovorne strane mogu pretraživati povijest prijevoza pošto se arhiviraju svi detalji sporazuma i prijevoza sa pripadajućim porukama.