Tipka za alarmiranje Vissza

Pojačajte sigurnost u kabini vozača pomoću tkzv. Tipke za alarm!

U slučaju opasnosti pritiskom tipke za alarmiranje generira se nemi alarm. U vozilu se ne vidi pritisak tipke, međutim u WebEye Alarm-u se odmah generira alarm.

Tehnički uvjeti:

ugradnja tipke za alarmiranje