Toll Control Vissza

WebEye usluga kontrole cestarine dostupna je svim našim klijentima koji su odabrali WebEye kao svog sporazumnog suradnika prema Nacionalnoj usluzi naplate cestarine, i kod kojeg ima mjesečnu pretplatu.

Aplikacija se primarno koristi za podatke koji se odnose na E-cestarinu, pretežito za prijavu troškova. Korištenjem Kontrole cestarine, naši klijenti su u mogućnosti pokrenuti pretragu koja je podešena na konkretan vremenski interval ili konkretnu listu vozila, što rezultira podacima koji točno pokazuju trošak cestarine, prijeđenu udaljenost i duljinu puta na mreži cestarine za svako vozilo.

Aplikacija omogućava uvid u tzv. “skokove” koji su odbijeni od strane HU-GO sistema. Izvješća pokrivaju punu udaljenost koju je vozilo prešlo.