Usluge mjerenja goriva Vissza

Mjerenje protoka goriva

Mjerenje potrošenog goriva pomoću mjerača koji je ugrađen u sustav za opkrbu gorivom. Ovo rješenje daje najtočnije informacije o potrošnji goriva motora.Primjenjuje se u slučajevima kada je potrebno točno znati trošak goriva.

Mjerenje potrošnje goriva Can-bus priključkom 

Mrješenjem preko internog informatičkog sustava vozila možete pratiti promjenu potrošnje goriva i protok. WebEye prati oba podatka, računa prosječnu potrošnju i prosljeđuje korisniku.Očitani podaci predstavljaju prenesene informacije.

Tehnički uvjeti: ugradnja Can-Bus čitača.

Mjerenje razine rezervoara goriva

Razina goriva može se još točnije mjeriti pomoću sonde koja se građuje u spremnik goriva. ovim rješenjem kontinuorano se mjeri potrošnju goriva ovisno od pređenog puta i vremena.

Tehnički uvjet: ugradnja kapacitivne sonde.

Mjerenje potrošnje goriva mjerenjem razine (kvalitativno)

Mjerenje sa velikom preciznošću [1] podatke potrošnje vašeg vozila i kakvoće i temperature goriva [2] WebEye kapacitivnim sondama.

Pouzdanim i dosljednim informacijama mogu se mapirati eventualni problmi problemi vezano za potrošnju i kakvoću goriva pomoću kojih se mogu uštedjeti značajni troškovi!

Prednosti kapacitivne sonde:

  • kod CAN-BUS podataka mjerenje su za čak 15% točnija
  • Može se mjeriti aktualna i prosječna potrošnja
  • Trajno rješenje, nema erozije
  • Precizna i pouzdana kontrola goriva
  • Mogu se podesiti lokalni alarmi (vađenje goriva ili u slučaju točenja goriva loše kakvoće)